^Návrat hore
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Personál MŠ

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka MŠ Piaristická: PhDr. Jana Matušková

Učiteľka poverená zastupovaním: PhDr. Petra Lovasová, DiS.

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

1. trieda - PhDr. Jana Matušková, Jana Gálová, Mgr. Slávka Plechová

2. trieda - Lucia Danielová, Zlatica Šranková

3. trieda - Klaudia Budayová, Dominika Krésová

4. trieda - Adriana Packová, Adriana Černá

5. trieda - PhDr. Petra Lovasová,DiS,  Mgr. Hana Černá

6. treida - Mgr. Erika Kováčová, Anna Lukáčová

7. trieda - Mgr. Paulína Ivánová, Bc. Lucia Cibulková

8. trieda - Henrieta Lachká, Mária Szalayová

9. trieda - Iveta Szomlányiová, Mgr. Elena Beneová

10. treida - Jana Adamcová, Martina Kollárová

 

PREVÁDZKOVÍ PRACOVNÍCI

Vedúca ZŠS: Eva Slováková


                             


 

MŠ Piaristická Nitra