^Návrat hore
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Pleoptika- liečba tupozrakosti

• Materská škola, Piaristická 12, 94901, Nitra – tri špeciálne triedy pre deti so zrakovým postihnutím (také isté ako Vaše), kde každé dieťa 3 x do týždňa absolvuje ortopticko-pleoptické cvičenia s pomocou ortoptickej zdravotnej sestry, činnosť v triede je zameraná na pleoptické cvičenia, počet detí v trede nie je viac ako 10. Spolupracujeme aj s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva, Svrčia ul. 6, 842 11, Bratislava.
• Detská očná ambulancia: Mudr. Erika Klobušická, dieťa 1 x do týždňa môže absolvovať ortopticko-pleoptické cvičenia. t.č. 037 6545 328
• Domáce pleoptické cvičenia.

DESATORO:
(skôr než začnete s pleoptickým cvičením tupozrakého oka)
• Prekontrolujte, či má dieťa čisté okuliare a má zakryté správne oko.
• L ečba tupozrakosti (amblyopie) je priamo úmerná na pravidelnosti cvičení.
• E liminujte možnosti úrazu. Prvé dni zakrytia „lepšieho oka“ sú pre dieťa veľmi záťažové, treba dbať na bezpečnosť dieťaťa. Dieťa s tupozrakým okom horšie vidí, preto hrozí zvýšené riziko úrazu.
• Okluzor musí správne doliehať, netlačiť, nepadať, neposúvať sa. Skontrolujte!
• Poctivá každodenná oklúzia = priaznivý výsledok.
• Tiež osvetlenie pri cvičení je veľmi dôležité.
• I vzdialenosť oka od pracovného stola cca 30-40 cm je pre cvičenie veľmi dôležitá.
• Každé cvičenie je nutné správne motivovať.
• Ani také slová ako „musíš!“, „nesmieš!“, pri cvičení nepomôžu. Trpezlivosť je na mieste.
• ! Dodržujte kontroly lekára!


NÁVRHY DOMÁCEHO CVIČENIA U DETÍ S AMBLYOPIOU (TUPOZRAKOSŤOU)
Podľa miery postihnutia a veku, šikovnosti dieťaťa vyberáme i druh cvičenia. Stačí si uvedomiť, že musíme čo najviac zaťažiť prácou do blízka tupozraké oko, samozrejme po dôkladnom prekrytí lepšie vidiaceho oka.
Cviky č.l (sú dôležité na začiatku liečby, kedy si dieťa na oklúziu zvyká)
Orientácia v priestore, hádzanie na cieľ, chôdza po čiare, kniha.
Cviky č.ll (navrhované cviky sú už náročné na presnosť, veľmi účinné na namáhanie tupozrakého oka)
• Korálky
• Pexeso
• Počítač
• Obťahovanie
• Vypichovanie
• Písanie do riadku
• Mozaika
• Kniha, časopisy, noviny
• Akákoľvek činnosť pri ktorej dieťa namáha tupozraké oko. Je veľa činností, ktoré Vás počas cvičenia napadnú: vystrihovanie, vyšívanie, lego, modelovanie...

MŠ Piaristická Nitra