^Návrat hore
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Návrhy domáceho cvičenia u detí s amblyopiou ( tupozrakosťou)

Podľa miery postihnutia a veku, šikovnosti dieťaťa vyberáme i druh cvičenia. Stačí si uvedomiť, že musíme čo najviac zaťažiť prácou do blízka tupozraké oko, samozrejme po dôkladnom prekrytí lepšie vidiaceho oka.


Cviky č.l (sú dôležité na začiatku liečby, kedy si dieťa na oklúziu zvyká)
Orientácia v priestore, hádzanie na cieľ, chôdza po čiare, kniha.
Cviky č.ll (navrhované cviky sú už náročné na presnosť, veľmi účinné na namáhanie tupozrakého oka)
• Korálky
• Pexeso
• Počítač
• Obťahovanie
• Vypichovanie
• Písanie do riadku
• Mozaika
• Kniha, časopisy, noviny
• Akákoľvek činnosť pri ktorej dieťa namáha tupozraké oko. Je veľa činností, ktoré Vás počas cvičenia napadnú: vystrihovanie, vyšívanie, lego, modelovanie...

Dieťa by malo pracovať ( aj hrať sa) len pri vhodnom osvetlení. Najvhodnejšie je lokálne osvetlenie s primeranou intenzitou svetla. Bodové osvetlenie môže vyvolávať reflexy na demonštrovaných predmetoch. Nízka úroveň alebo naopak oslňujúce osvetlenie veľmi podstatne znižuje možnosti vizuálnej práce.
Pri cvičeniach zameraných na rozvoj zraku by to mali byť predmety cca 0,5 – 1 cm veľké, farebne výrazné ( môžu mať aj reflexný povrch) pričom by mali byť podľa možnosti tvarovo rovnaké, aby ich dieťa nerozlišovalo hmatom.
Práca v pracovných zošitoch je vhodná aj na rozvoj zrakového vnímania v oblastiach: zrakovo-motorická koordinácia, figúra-pozadie, konštantnosť tvaru, poloha v priestore, priestorové vzťahy.
Odporúčame pracovné zošity:
„ Šimonovy pracovní listy 5“ / grafomotorická cvičení/ - Marie Pilařová
„ Rozvoj zrakového vnímaní pro děti od 4 do 6 let – Jak krtek Barbora videl svět“ - Jiřina Bednářová / Computer press/
„ Veselá ceruzka predškoláka“ - Mária Tašková – grafomotorika
„ Počítajme so slniečkom“ - Mária Tašková – rozvíjanie matematických predstáv
„ Kreslím kolo guľaté“ - Iris Rafajdusová – grafomotorika
„ Bystrý ježko“ - Mária Tašková – grafomotorika
www. nomiland. sk
info@terasoft. Sk – počítačové programy pre deti – detský kútik
V rámci zrakovej hygieny – predchádzaniu zrakovej únavy a následne sa znižujúcemu výkonu vizuálnej práce odporúčame po každých cca 5 – 10 minútach súvislej práce krátku prestávku.
Užitočné stránky:
ortoptika.cz
piratoplast.de

MŠ Piaristická Nitra